První kavárna byla v Brně!

Na přelomu 16. a 17. století se zásluhou benátských kupců dostala káva do Evropy. Zajímavé je, že to bylo až o několik let později než čaj. V roce 1698 rozkvetl první kávovník ve skleníku jezuitské koleje v Praze. Pro pěstování ve skleníku nebyly bohužel umožněny podmínky k tomu, aby z keře rostly kávové plody.

Na Moravě a v přilehlých Čechách byla první kavárna otevřena právě v Brně.

Založil ji Turek Achmed v roce 1702, přičemž koncesi mu udělila městská rada, na přímluvu samotného vídeňského arcibiskupa. V Praze byla první kavárna otevřena o několik let později. Ostatní podniky na sebe nenechaly dlouho čekat. V roce 1711 městská rada udělila oprávnění vařit kávu dalšímu podnikateli Ignácu Stiefelovi. Po osmi letech se v městě nacházelo 6 kaváren a po polovině 18.století se jich v Brně nacházelo 37. 

V kavárnách se začali hojně scházet vzdělanci, literáti, studenti a umělci. Káva se postupně rozšířila i do běžných domácností. K největšímu rozvoji kavárenství v Čechách dochází v meziválečném období. Vzniká mnoho pražíren kávy a kaváren. Tuto skvělou dobu pro kávu bohužel přerušila 2. světová válka, která kromě jiného přinesla i období, kdy se pro nedostatek kávy prodávaly pouze kávové náhražky, kterými byla např. cikorka nebo melta.